Surah Ar Rahman ayat 51-60


fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
[55:51] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[55:51] Which then of the bounties of your Lord will you deny?


fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan
[55:52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
[55:52] In both of them are two pairs of every fruit.


fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
[55:53] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[55:53] Which then of the bounties of your Lord will you deny?


muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin wajanaa ljannatayni daan
[55:54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
[55:54] Reclining on beds, the inner coverings of which are of silk brocade; and the fruits of the two gardens shall be within reach.


fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
[55:55] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[55:55] Which then of the bounties of your Lord will you deny?


fiihinna qaasiraatu ththharfi lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaan
[55:56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
[55:56] In them shall be those who restrained their eyes; before them neither man nor jinni shall have touched them.


fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
[55:57] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[55:57] Which then of the bounties of your Lord will you deny?


ka-annahunna lyaaquutu walmarjaan
[55:58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
[55:58] As though they were rubies and pearls.


fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
[55:59] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[55:59] Which then of the bounties of your Lord will you deny?


hal jazaau l-ihsaani illaa l-ihsaan
[55:60] Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
[55:60] Is the reward of goodness aught but goodness?

selanjutnya Surah Ar Rahman ayat 61-70

No comments:

Post a Comment

Cara Mencari Paper dari Jurnal Berkualitas (Q1)

Assalamualaikum Video ini memberikan informasi bagaimana mencari paper paper ilmiah dari jurnal berkualitas. Kita juga bisa mengetahui ran...